Coach

Coaching

Persoonlijke groei is mijn grootste inspiratiebron. Ik vind het zeer inspirerend om hieraan te werken. Vanuit hulpvragen samen kijken welk doel gesteld is en hoe dit bereikt kan worden. We zoomen in op alle facetten en van daaruit bepalen we de eerste stapjes om in beweging te komen. Ik vind het fijn om ruimte te creëren, waardoor we als mens bewuster genieten van het leven en leren keuzes te maken.

Counselling

Veel vragen hebben een dieper liggende oorzaak. Ieder mens ontwikkelt automatische handelingen. Sommige patronen zitten er al vanaf jonge leeftijd in. Onder veel hulpvragen ligt dan ook een diepere oorzaak en leeft de wens dit te onderzoeken en te doorbreken. Een goede begeleiding hierbij is vaak zeer wenselijk. Mensen komen meer tot zichzelf, worden zelfverzekerder en gelukkiger in privé- en werkleven.

 

Bedrijfscoaching

Voor projecten worden vaak teams samengesteld op vakinhoudelijke kennis, wat erg belangrijk is. Maar worden de andere talenten, die iemand ook heeft wel efficiënt benut? Hoe zorg je ervoor dat er een synergie ontstaat tussen alle talenten die binnen het team aanwezig zijn? Via een talenten- & drijfverenanalyse kun je helder krijgen welke kwaliteiten er zijn en hoe een maximale samenwerking tot stand gebracht kan worden. Op tijd starten en plannen staat borg voor een hoge kwaliteit van het event. Dit is ook commercieel belangrijk voor verdere samenwerkingsverbanden en kan tevens kostenbesparend werken.

Bovendien worden de mensen aangesproken op hun talenten, zodat niet de situatie ontstaat dat ze overvraagd worden met alle gevolgen van dien. Niemand zit te wachten op gezondheidsproblemen en daarmee gepaard gaande extra kosten. En behalve dat heeft het een negatieve invloed naar het bedrijf zelf en naar de klanten. Als het personeel met respect en zorg wordt behandeld dan beïnvloedt dat de werkethiek. Mensen stralen dat uit en dat bevordert de kwaliteit van het product en het bedrijf. Wat je uitstraalt krijg je terug.

Sparring partner

Het is nuttig om van tijd tot tijd op een andere manier naar werkmethodes, de groeimogelijkheden en wensen voor de toekomst te kijken en deze goed in kaart te brengen. Door persoonlijke gesprekken te voeren wordt duidelijk hoe de draagvlakken vergroot kunnen worden, zodat dit mensen motiveert om ook zelf in beweging te komen en niet te wachten op plannen van het Management. Plannen komen zo op een organische manier tot stand en leiden vaker tot succes.

Door personeel creatief te laten meedenken en meer verantwoordelijkheid te geven wordt een bedrijf krachtiger en flexibeler. Veel bedrijven werken top-down en zijn vooral gericht op de korte termijn. Op deze manier kunnen werknemers passief worden. Er zit vaak veel kennis bij de mensen waar te weinig gebruik van wordt gemaakt.